OnlineZakengids


Disclaimer
Alle informatie op onlinezakengids.nl is met de grootste zorg samengesteld. De informatie, inclusief de content is aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. Onlinezakengids.nl beschikt niet over de middelen om deze informatie te verifiŽren. Onlinezakengids.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.
Intellectuele eigendoms- en merkenrechten

Onlinezakengids.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onlinezakengids.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.